AtsisveikinimasVisus Klaipėdos vokiečių bendrijos narius ir bičiulius sveikiname 

Su šventomis Velykomis.

Linkime ramių, prasmingų ir sveikų švenčių.

P.S. Dėl besitęsiančio karantino, Atvelykio šventė 2020-04-18 d. atšaukiama.


Darbas karantino laikotarpiu

Nuo 2020 m kovo 16 d. iki balandžio 27 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos teritorijoje

PASKELBTAS KARANTINAS.

Karantino laikotarpiu Klaipėdos vokiečių bendrijos / Simono Dacho namų administracija dirbs nuotoliniu būdu.

Planuokime darbus bendraudami telefonais, elektroniniu paštu, ar kitomis virtualiomis priemonėmis. Visų darbuotojų kontaktai, visa papildoma informacija bus talpinama mūsų intemetinėje svetainėje http://www.vdd.lt

Būkit sveiki, saugokite vienas kitą, kad po laikinų negandų vėl visi kuo greičiau galėtume susitikti!


Stojimas į Bendriją karantino laikotarpiu

Bendrijos nariu arba nariu-rėmeju tampama Klaipėdos vokiečių bendrijos Tarybai priėmus sprendimą artimiausio Tarybos posėdžio metu. Kadangi karantino laikotarpiu asmeniniai susitikimai negalimi, posėdžiai vykdomi nuotoliniu būdu.

Norint įstoti į Klaipėdos vokieičių bendriją Jums reikia:

  1. Užpildyti ir pasirašyti nustatytos formos prašymą (prašymo priimti į Bendriją forma)
  2. Sumokėti stojimo mokestį (30 EUR vokiečių kilmės žmonėms, visiems kitiems 90 EUR)
  3. Sumokėti nario mokestį už einamuosius metus.
  4. Atsiųsti nuskanuotą ar nufotografuotą prašymą ir mokėjimo pavedimo kopiją Klaipėdos vokiečių bendrijos Tarybai el. paštu info@vdd.lt

Tarybos sprendimu metinis nario mokestis nuo 2020-01-01 d. yra:

  • 12 EUR – dirbantiems asmenims,
  • 6 EUR – studentams, pensininkams,
  • 3 EUR – garbės nariams virš 75 m. amžiaus.

Apmokėti galite pavedimu į Klaipėdos vokiečių bendrijos sąskaitą

LT14 7300 0100 0232 7513
Swedbank AB, kodas 73000
BIC / SWIFT: HABA LT22

Apie priėmimą į Bendriją būsite informuoti prašyme nurodytu el. paštu bei gausite skaitmeninę narystę patvirtinančio dokumento kopiją.