Prof. dr. Sebastiano Kinderio (Tiūbingeno universitetas) pranešimas

Laikas: 2019-02-13, trečiadienis

Vieta: Simono Dacho namai, Jūros g.7, Klaipėda

Kalba: vokiečių, be vertimo į lietuvių kalbą

Santrauka

Savo unikaliu kopų kraštovaizdžiu ir vaizdingomis gyvenvietėmis Kuršių nerija yra kultūros paveldo dalis, kuri 2000 metais pripažinta UNESCO saugoma teritorija. Tačiau kur slypi šio kultūros paveldo išskirtinumas? Kaip jis susidarė? Šie klausimai bus nagrinėjami pranešime, įvardinant, kaip buvo elgiamasi su šiuo kultūros paveldu po 1945 metų ir kokie pasikeitimai įvyko po 1990 metų  lietuviškoje Kuršių nerijos dalyje. Daugiausia dėmesio bus skiriama kraštovaizdžio kitimo pavyzdžiams, statybų transformacijai, Neringos gyvenvietėms bei taip vadinamo „Neringos stiliaus“ architektūros atsiradimui. Bus pateikiami pirmieji Kuršių nerijos materialiojo kultūros paveldo tyrimo rezultatai.