Kaip žmogus, taip ir namas turi savo biografiją, savo gyvenimo stilių. Kaip ir žmogaus, taip ir namo likimą apsprendžia vieta, ant kurios jis stovi, žmonės, kurie čia šeimininkauja . Be jokios abejonės, namo istoriją kuria ir Laikas, kuriam esame visi pavaldūs. O kai namui kaip žmogui suteikiamas vardas, jis tarsi įgauna amžinybės, tampa tam tikru simboliu. Taip yra ir su Simono Dacho namais.

Jūs visada esate laukiami ne tik čia, virtualioje erdvėje, bet ir pas mus svečiuose.