Klaipėdos vokiečių bendrija vienija senuosius Klaipėdos krašto vokiečius. Joje yra per 400 narių.

Simono Dacho namuose bendrija rengia įvairius kultūrinius renginius, organizuoja vokiečių kalbos kursus. Čia taip pat repetuoja ir koncertuoja bendrijos choras, renkasi, bendrauja ir sprend?ia iškilusias problemas bendrijos jaunimo grupė. Simono Dacho namuose vyksta dalykiniai susitikimai, draugystės vakarai su įvairių tautų atstovais.

Ypač artimi kontaktai su Hermano Zudermano gimnazija, kurios patalpose vyksta tradiciniai bendrijos Velykų ir Kalėdų šventės renginiai. Tokiu būdu susieina vyresniosios kartos „keliai“ su jaunimu. Kartu su AdM (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise) organizuojami tradiciniai kraštiečių susitikimai, seminarai į kuriuos susirenka dalyviai iš Vokietijos ir Lietuvos.

Iškilus įvykis yra Vokiečių kultūros dienos, kurių metu geriau susipažįstama su Vokietijos kultūriniu bei socialiniu gyvenimu, šalies menininkais, taip pat Rytprūsių kultūra, istorija, bendrijos veikla. Mėgiami tradiciniai literatūriniai vakarai, skirti Simonui Dachui, kurio vardu ir pavadinti mūsų namai. Visada mielai laukiami svečiai bei turistai iš Lietuvos, Vokietijos ar kitų šalių.